Positieve Pyschologie op school

Positieve psychologie vindt ook zijn weg naar het onderwijs. Meer en meer experts gaan op zoek naar hoe ze scholieren kunnen aanleren hoe ze hun talenten kunnen ontdekken en inzetten in de klas, hoe ze kunnen omgaan met tegenslag, en hoe ze meer positieve emoties kunnen ervaren. Dit zorgt er voor dat studenten naast gelukkiger worden ook betere studieresultaten behalen.

Dat bewijst een studie die dit jaar uitgevoerd werd in Canada waarbij klassen ingedeeld werden in 2 groepen. De ene groep kreeg normale lessen over sociale verantwoordelijkheid terwijl de andere groep een speciaal programma rond positieve psychologie voorgelegd kreeg. Uit de studie bleek dat studenten die het positieve psychologie programma volgden hoger scoorden op zowel sociale vaardigheden als op wiskunde. Daarnaast bleek ook dat ze minder aggressie en meer optimisme vertoonden dan hun medeleerlingen die het programma niet volgden.

De oefeningen in het positieve psychologie programma bestonden uit mindfulness, dankbaarheid uiten en aardig zijn voor anderen. Bij BOOST zijn we er van overtuigd dat elke leerkracht met positieve psychologie aan de slag kan. Het is niet nodig om een vak op te richten en zo kostbare schooltijd in te palmen om positieve psychologie te introduceren in je school. Gewoon in je dagelijkse lessen positieve interventies inbouwen kan volgens Seligman al voldoende zijn om een verschil te maken.